sulerin: (Default)
[personal profile] sulerin

Pasaka.

Gyveno kažkada trys giminaičiai-"miatežnikai".
Vienas jų nuvažiavo į JAV, ir jo proanukiai tapo Amerikos lietuviais.
Antras jų pateko į "tolimesnį Sibirą", ir jo proanukis tapo aršiu kresowiaku.
Trečias gi jų pateko į "artimesnį Sibirą", ir jo proanukis tapo žmogumi iš paribio. 

Date: 2016-05-31 08:16 am (UTC)
indraja: (Default)
From: [personal profile] indraja
Štai kaip būna :)

Profile

sulerin: (Default)
sulerin

August 2016

S M T W T F S
 123456
78910111213
141516 17181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 11:41 am
Powered by Dreamwidth Studios